MOBAKE » Záchrana přírody

Záchrana přírody

„Pokud si člověk uvědomí, že příroda zde bude i bez nás, ale my bez ní ne. Změní se mnohé…“

VLK: Vše pro NIC

Vysbírali jste 42,80 ! Děkujeme :)

Ve zkratce o organizaci

VLK je celoslovenské seskupení přátel lesa založené v roce 1993 na základě ochranářské organizace SZOPK VLK Prešov.

Prioritou LZ VLK je záchrana přirozených lesů na Slovensku založená na celistvém přístupu, t.j. upřednostňovaní přirozených procesů – evoluce – před zasahováním lidí. VLK se snaží měnit vztah lesních hospodářů i běžné spotřebitele k lesním ekosystémům.V této souvislosti klademe důraz na ochranu živočichů stojících na vrcholu pyramidy slovenské přírody – tzv. velkých šelem (medvěd, vlk, rys), které jsou neustále ohrožovány různými zájmovými skupinami.

CO PŘESNĚ ZNAMENÁ NIC

Naším cílem je, aby se nic nedělalo alespoň na 10 % území Slovenska.

Pod slovem „NIC“ myslíme nezasahování do lesů. Alespoň o části slovenských lesů by měla rozhodovat příroda, a ne člověk. Chceme, aby se na těchto územích nekácelo, nelovilo, nestříkalo chemikáliemi, neodstraňovalo mrtvé dřevo, nesmělo sázet či jezdit v autech… Jinými slovy, aby se nezasahovalo do přirozeného vývoje lesa s cílem jakkoli ho pozměnit.

Zároveň však podporujeme pěší pohyb lidí na těchto územích. Budeme velmi rádi, pokud poznáte skutečné lesy a sejdete přitom z vyznačených chodníků. To je přesně to, o co nám jde: zachovat alespoň část opravdové přírody pro vás a pro další generace. A pro přírodu samotnou, protože ona znamená život.

 

Přispět můžeš nákupem libovolného produktu v našem e-shopu. Z každého nákupu poputuje 1 % na ochranu přirozených lesů na Slovensku, navíc můžeš v pokladně přihodit libovolnou částku. Děkujeme za Tvůj příspěvek! 🙂

Prales Dětem: Green Life

Vysbírali jste 7,48 ! Děkujeme :)

Ve zkratce o organizaci

Projekt Green Life se zabývá ochranou tropického deštného pralesa a ohrožených druhů zvířat se zaměřením na ochranu jejich přirozených teritorií a organizací proti pytláckých aktivit. Cílovými druhy zvířat této ochrany jsou kriticky ohrožení tygři, orangutani a sloni sumaterští v ekosystému Leuser na Sumatře v Indonésii.

Projekt Green Life a soukromá rezervace Green Life dokáže vytvořit nárazníkové pásmo mezi NP Gunung Leuser a střežit jeho hranice před pytláctvím a ilegálním dřevorubectvím. Navíc vytváří prostor pro rozšiřování zvířecích teritorií, speciálně tygrů a orangutanů sumaterských, které aktivně chrání. Rezervace Green Life je příkladem pozitivního přístupu a důležitosti vzniku soukromých rezervací na hranicích s národními parky, jejichž hranice tak mohou být pod pravidelnou ostrahou. Projekt Green Life se navíc významně zapojuje do výchovy a vzdělávání místních obyvatel, dětí a studentů v Tygřím domě u vesnice Batu Katak.

3 PROGRAMY PROJEKTU GREEN LIFE:

Rezervace GREEN LIFE – budováním soukromé pralesní rezervace Green Life na hranici s NP Gunung Leuser vytváří nárazníkovou zónu, která má za úkol zabraňovat vstupu pytláků a ilegálních dřevorubců do NP Gunung Leuser. Cílová rozloha rezervace je 400 – 700 hektarů chráněného a střeženého území. Toto území je pravidelně hlídané proti pytláckou hlídkou. V současné době má rezervace Green Life rozlohu 85,5 hektarů.

Tygří dům – pralesní výchovně vzdělávací a informační centrum na ochranu deštného pralesa a ohrožených druhů zvířat, na čele s tygrem sumaterským. Tygří dům zároveň slouží jako strážní základna proti pytlácké hlídky Tygří komando.

Tygří komando – proti pytlácká hlídka na ochranu tygrů sumaterských a dalších ohrožených druhů zvířat. Tato hlídka operuje v rezervaci Green Life a v ekosystému Leuser 16 dní měsíčně.

Přispět můžeš nákupem libovolného produktu v našem e-shopu. Z každého nákupu poputuje 1 % na ochranu deštného pralesa na Sumatře, navíc můžeš v pokladně přihodit libovolnou částku. Děkujeme za tvůj příspěvek!