Přeskočit na obsah

Čomu nás učia symboly stromu života a kvetu života?

Zdobia ako interiérový doplnok mnohé domácnosti, no predsa málokto pozná ich skutočný príbeh. Strom života a kvet života sú dva univerzálne  symboly, ktoré sa objavujú naprieč  rôznymi kultúrami a náboženstvami po celom svete. Ich význam sa len mierne odlišuje, podstata je vždy rovnaká. Predstavujú život, a jednotu všetkého živého. Ako vznikli a ako si ich vysvetľujú jednotlivé filozofie či kultúry? V nasledujúcom článku si o týchto symboloch povieme viac.

O význame symbolov stromu a kvetu života nepíšeme náhodou. Tieto symboly posvätnej geometrie nás fascinujú už dlho. Symboly kvet života a strom života preto nájdete na mnohých produktoch značky Mobake, ako aj na produktoch ďalších značiek v našom obchode. Niekoľko príkladov z tých, ktoré ste si najviac obľúbili:

a mnohé ďalšie.

Flukoland Obraz Strom života Oak 20cm
Flukoland Obraz Strom života Oak 20cm

Čomu nás učia symboly stromu života a kvetu života?

Symbolika týchto dvoch znakov – stromu života a kvetu života – nám pripomína dôležitosť spojenia s prírodou, s ostatnými ľuďmi a so samými sebou. Tiež nás upozorňuje na životný cyklus a rast, ako aj na jednotu všetkého živého vo vesmíre. Symboly majú univerzálny význam a môžu vás inšpirovať k hlbšiemu zamysleniu o živote a vašom mieste v ňom. Napríklad aj pri pohľade na stenu, kde si zavesíte vyrezávaný machový obraz strom života ako jedinečnú ručne vyrábanú dekoráciu s hlbším významom.

Význam a symbolika stromu života naprieč svetom

Jeho podoba sa môže líšiť, ale základný význam zostáva rovnaký. Strom života predstavuje spojenie všetkého živého na Zemi. Jeho korene siahajú hlboko do zeme, čo symbolizuje spojenie s prírodou a tradíciami. Jeho vetvy vyrastajú smerom k nebu a predstavujú rast, vývoj a spojenie s nebeskými sférami. Strom života môže mať aj listy, plody a kvety, ktoré symbolizujú plodnosť a hojnosť.

Tento symbol je často spájaný s rodinným stromom, kde každá vetva reprezentuje člena rodiny a jeho spojenie s ostatnými. Strom života tiež môže symbolizovať životný cyklus, od narodenia cez rast a vývoj až po smrť a opätovné zrodenie.

Strom života sa objavuje v rôznych náboženských textoch, ako je Biblia, a je tiež významným symbolom v kabale, židovskej mystickej tradícii. Okrem toho ho možno nájsť v hinduizme, budhizme, čínskej filozofii, kresťanstve a mnohých iných kultúrach. Súčasťou ich symboliky stromu života sú rôzne postavy a objekty:

  • V mytológii vikingov je strom života spájaný so stromom Yggdrasil, ktorý je považovaný za os rodu, spájajúci rôzne svety a sféry
  • Pre Keltov to bol symbol spojenia sveta živých a sveta duchov a predkov; Kelti verili, že stromy sú predkovia ľudí.
  • V židovskej tradícii je strom života symbolom spojenia s Bohom a jeho stvorením. Strom môže byť spájaný so stromom poznania dobra a zla z Biblie a tiež so stromom Menorah, ktorý je svietnikom používaným v židovských obradoch.
  • V hinduizme je strom života často spojený s postavou Boha, ktorý je koreňom a vetvami stromu, predstavujúc všetko stvorené vesmírom. Strom môže byť tiež spojený s postavou božstva Višnu, ktorý je považovaný za zachovávateľa a udržovateľa sveta.

V niektorých kultúrach sa do symboliky môžu zahrnúť aj zvieratá, plody, kvety a iné prvky, ktoré majú osobitný význam pre danú kultúru. 

Strom života v mytológii Slovanov 

Aj Slovania mali veľmi bohatú mytológiu a duchovné tradície, ktoré sa v priebehu času menili a vyvíjali a zohľadnili sa v symbolike stromu života Slovanov. Keďže Slovania žili v symbióze s prírodou, mohol strom života symbolizovať spojenie s prírodnými silami a životodarnou silou prírody. Bohovia tvorili postavy v slovanskom strome života, napríklad boh hromu, Perún, je zobrazený ako orol, ktorý sedí na korune stromu. Veles, hadovité stvorenie, je pri koreňoch v podsvetí. Existovalo presvedčenie, že Perún chránil ľudí a ich domovy pred Velesom, najmä počas búrok. Inak by sa Veles mohol ukryť v ich dome prezlečený za hada a spôsobiť paniku.

Symbolika kvetu života

Kvet života je ďalší silný symbol, ktorý sa objavuje v rôznych kultúrach a náboženstvách. Je to geometrický vzor, ktorý pozostáva z viacerých rovnako veľkých, prekrývajúcich sa kruhov. Tieto kruhy tvoria vzor, ktorý pripomína kvet alebo skupinu kvetov.

Kvet života symbolizuje jednotu a spojenie všetkého živého v univerze. Podobne ako strom života, aj tento symbol reprezentuje životný cyklus a rast. Egyptské, budhistické, hinduistické, islamské a kresťanské kultúry majú vo svojom umení a architektúre početné zastúpenie tohto starovekého symbolu. Najstarší známy príklad by sme našli v egyptskom chráme Osiris na nástennom reliéfe a predpokladá sa, že je starý asi 6000 rokov.

V mnohých kultúrach sa kvet života považuje za symbol zrodu a tvorby. Verí sa, že tento symbol obsahuje v sebe základné geometrické vzory, ktoré tvoria všetko okolo nás. Je tiež považovaný za nástroj pre meditáciu a hlbšie pochopenie života a vesmíru.

Bambusová Tuba Kvet Života
Bambusová Tuba Kvet Života

Použité zdroje:

https://en.wikipedia.org/

Slavic Mythology: 8 Creatures, Myths, & Stories. https://www.thecollector.com/slavic-mythology-creatures-myths/

The Flower of Life – An introduction to sacred geometry. https://dailydish.co.uk/the-flower-of-life-an-introduction-to-sacred-geometry/

Shop roku Mobake